top of page

Styret godkjenner resultatet for første halvår av 2017/18Styret i AC Milan S.p.A. – ledet av Roberto Cappelli – godkjente de innledende konsoliderte finansielle resultatene fra 31. desember 2017 angående hvordan det første finansielle halvåret av 2017/18 utartet seg.

EBITDA (driftsresultat) etter inntekter fra spilleradmistreringer er 31,5 millioner pluss, sammenlignet med med et tap på 12,7 millioner i samme periode forrige år.

Forbedre det finansielle resultatet Det finansielle resultatet fra 31. desember er negativt. 22,3 millioner euro i tap sammenlignet med 39,4 millioner euro fra 31. desember 2016, og viser en stor fremgang også i forhold til budsjettene. Grunnen til dette er følgende faktorer:

  1. En økning i gjentagende inntekter, fra 101,8 til 106,5 millioner Euro. Stort sett kommer det av deltakelse i Europa League som bidro med 8,8 millioner Euro i TV-rettigheter

  2. En reduksjon av de totale kostnadene i forhold til budsjettet, steg til 110,8 millioner euro, en liten økning sammenlignet med 108,2 millioner i den samme perioden forrige år. Grunnen til dette er en økning i antall aktiviteter

  3. Høyere fortjeneste, relevant for forvaltningen av fotballspillere, med netto kapitalgevinster tilsvarende 35,8 millioner euro som følge av bortskaffelse av spillere som er registrert i regnskapet for en motverdi på 19,3 millioner euro

  4. Spillerlogistikken, som nesten fordoblet avskrivninger på spillernes registreringsrettigheter, gikk fra 21,6 millioner euro til 41 millioner euro

  5. Finansielle kostnader, beløpende til 9,8 millioner euro (mot 2,5 millioner euro i fjor) knyttet til løpende lån med Elliott-konsernet

Finansiell posisjon Netto finansiell gjeld anno 31. desember 2017 steg til 165 millioner euro, sammenlignet med 141,2 millioner anno 30. juni 2017. En økning på grunn av sommerens overgangsvindu.

Refinansiere prosjekt Styret delte status angående refinansieringsprosjektet av gjelden.

Refinancing project The BoD shared the status of the activities of the debt refinancing project. Den 26. januar 2018 har AC Milan S.p.A. gitt mandat til Bank of America Merrill Lynch (BAML) for den eksklusive organisasjonen av transaksjonen.

Alle tall i millioner euro

        Første halvdel      Endring2017/182016/17Sum%Inntekter106,5101,84,74,6%Driftskostnader-110,8-108,2-2,62,4%Inntekter/tap på grunn av avsluttede spillerkontrakte35,8-6,342,1n.m.EBIT (inntekter før avskrivninger og nedskrivninger)-12,6-36,824,2n.m.Periodens finansielle inntekter/tap-22,3-39,317n.m.Netto finansresultat-165,3-178,313-7,3%

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page