top of page

Fassone: «Avgjørelsen var forventet»Ikke overraskende avviste UEFA Milans søknad om å innvilge en frivillig avtale (Voluntary Agreement) forbundet med Financial Fair Play (FFP). Det går dermed mot sanksjoner i form av bøter, redusering av antall spillere man kan registrere for spill i Europa eller tvunget lønnstak. Forhandlingene tas opp igjen på nyåret.

Milan brukte en god slump penger i sommer, og på grunn av dette, i tillegg til gammel ubetalt moro og en delvis uklar eierstruktur, har klubben havnet under radaren til UEFAs FFP-komite.

«Avgjørelsen var forventet», sier klubbens administrerende direktør Marco Fassone.

«UEFA hadde bedt oss om å fremlegge dokumentasjon som refererte til to ting som praktisk talt var umulig for oss å gjennomføre. Det ene var å fullføre refinansieringen av lånet vårt hos Elliot Management før fristen går ut, det andre var å vise evnen til å finansiere oss selv og kompensere for våre tap.», fortsetter han i en video på Milans hjemmeside.

«Nå beveger vi oss mot en forliksavtale (Settlement Agreement). I et møte i begynnelsen av november forberedte vi et stort dokument med optimistiske og mindre optimistiske planer som viste hvordan Milan skulle takle scenarioer med lavere inntekter fra Kina, ingen inntekter eller hvis inntektene  ikke skulle imøtekomme våre forventinger. Planleggingen tilfredsstilte komiteen, men de var ultrarealistiske. Det hadde vært nok for dem å si tidligere at vi trengt en bankgaranti, og vi hadde vært klar over at det hadde vært umulig å komme så langt

Det har vært kjent en stund at Milan ikke kom til å greie å imøtekomme kravene til UEFA for en såkalt frivillig avtale, som i korte trekk bare innfris hvis UEFA overbevises om at det er et prosjekt basert på et fornuftig grunnlag, kontinuitet i virksomheten og det innehar den ugjenkallelige forpliktelsen til den største aksjonæren vedrørende økonomisk støtte til klubben gjennom hele perioden. Den inneholder ikke bøter eller straffer så lenge avtalen blir respektert.

Nå blir det altså mest sannsynlig en forliksavtale, et program klubber som ikke møter parameterne til FFP – som i hovedsak består av at man ikke kan gå med et samlet tap på over €30 millioner i løpet av en treårsperiode (Milan rapporterte ifølge Forbes et tap å €32,6 millioner bare på de seks første månedene av 2017) – blir underlagt. Bryter man med dette, vil det som tidligere nevnt vente strengere sanksjoner i form av bøter, redusering av antall spillere man kan registrere for europeisk spill og lønnstak, alt etter hvor alvorlig bruddet på reglene er.

Fassone fortsetter:

«Tanken til UEFA, som bestemte seg for å gå i gang med frivillige avtaler, var å imøtekomme klubber som ønsket å løfte seg ved hjelp av større investeringer

«Det vil bli en internasjonal debatt vedrørende om hvorvidt den frivillige avtalen skal opprettholdes, eller om den politiske viljen har forandret seg siden «gamle» UEFA

«Forliksavtalen er allerede kjent for europeiske klubber, har vært i kraft i flere år og er allerede signert av et par klubber (deriblant Inter).»

«Jeg ønsker å klargjøre at Milan har overtrådt FFP-regelverket i flere år og prøvde å ikke bli straffet i årene 2014, 2015 og 2016

«UEFA har ikke gitt oss muligheten til å slippe bøter, men de vil foreslå en rimelig løsning for oss med sanksjoner jeg forventer ikke vil være overdrevne, men i tråd med de som allerede er brukt tidligere

«De vil nok antageligvis gi oss sportslige begrensinger som å redusere antall spillere som kan delta i europeisk konkurranse og kanskje noe angående lønn. Vi får se, men UEFA vil forslå en løsning som kan løse problemene og bruddene som stammer fra tidligere

Hva dette helt konkret vil bety for Milan, utover det Fassone sier om sportslige begrensninger, er ennå ikke godt å si. I tillegg til lønnstak og bøter har det vært diskutert om spillere må selges og at klubben ikke kan hente inn forsterkninger i de kommende overgangvinduene, men ingenting av dette er heller avgjort. Men noe dette helt klart kan få konsekvenser for, er hvis klubbens kinesiske eier, Yonghong Li, er på jakt etter nye investorer/kjøpere. Skulle Milan stå med stor gjeld, tunge sanksjoner over seg og attpåtil ikke noe europacupspill til høsten, vil det være langt mindre attraktivt for nye interessenter å komme på banen. Hva som da kommer til å skje er høyst usikkert. Lånet eieren har hos hedgefondet Elliot Management har en skyhøy rente, og i ytterste konsekvens kan det ende med at de tar over klubben, skulle Li og hans Rossoneri Sport Investment Lux ikke greie å reforhandle avtalen.

Her er uttalelsen fra UEFA:

«Undersøkelseskammeret til det uavhengige UEFA Club Financial Control Body (UEFAs uavhengige kontroll organ for klubbers økonomi) har gjennomgått søknaden om en frivillig avtale fra AC Milan som en del av Financial Fair Play (FFP) regelverket.»

«Etter nøye undersøkelse av all dokumentasjon og forklaringer som ble gitt, besluttet kammeret å ikke inngå en frivillig avtale med AC Milan.»

«Spesielt vurderte Kammeret at det fremdeles er usikkerhet knyttet til refinansieringen av lånene som skal betales tilbake i oktober 2018, og de finansielle garantiene fra hovedaksjonæren.»

«AC Milan vil fortsette å være gjenstand for den pågående overvåkingsprosessen, og situasjonen vil bli vurdert igjen i de første månedene av 2018.»

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page